Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczyć ślad węglowy? Metody i narzędzia do wyliczania wpływu działalności na zmiany klimatyczne.

Dodane: 25-05-2024 17:34

Obliczanie śladu węglowego Ślad węglowy jest miarą ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery z powodu działalności człowieka. Może on być obliczany dla różnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł, transport, rolnic

Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczyć ślad węglowy? Metody i narzędzia do wyliczania wpływu działalności na zmiany klimatyczne. Obliczanie śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego


Ślad węglowy jest miarą ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery z powodu działalności człowieka. Może on być obliczany dla różnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł, transport, rolnictwo czy domostwa.Metody obliczania śladu węglowego


Istnieje wiele różnych metod obliczania śladu węglowego, ale najpopularniejszą i najbardziej precyzyjną jest metoda rachunku ekonomicznego. Polega ona na dokładnym zarejestrowaniu wszystkich emisji gazów